......

người quan tâm mình luôn bên cạnh mình thì mình lại ngó lơ lời họ . rồi 1 ngày nào đó họ không còn như vậy nữa thì đừng trách sao họ vô tâm . không trân trọng thì mất vậy. xin lỗi người bên cạnh :)

Bình luận