bạn thân của người yêu

Bực bội khó chịu khi thằng bạn thân của người yêu quan tâm tới em quá nhiều là sai?

Bình luận