buon

k có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong chuyện tình cảm.co những lúc bùn bã suy sup nhất lại k có 1 ai bên cạnh de lắng nge minh chia sẽ .bao nhiu tam sự bao nhieu chuyện bùn phai giũ trong long.

Bình luận

  • sad
    tôi vừa mới chia tay, cứ nhủ bản thân rằng không buồn... nhưng thật sự mọi thứ đau đớn quá...
  • dem
    minh co gang nhiu lam r .nhưng đau lắm bùn lắm .met moi lam .
  • vô thường
    Cô găng lên ban ơi.