buồn

Buồn vì dòng đời quá vô vị

Bình luận

  • ...
    chủ yếu bn có muốn thêm hia vị vào đó hay k thôi