crushw

mình k hẳn quá thích bạn ấy, kiểu mới cảm nắng nên mình hay quan sát để ý thấy bạn ấy hay hướng qua bàn mình, thật ra người mình thích lại thích đứa bạn ngồi kế mình, có vẻ buồn đó

Bình luận