gia dình

Kết hôn 4năm anh ấy nói không còn yêu tôi nữa anh ấy yêu người khác rồi .chúng tôi có 2dứa nhỏ a ấy chưa có công việc ổn định .tôi còn sống chung với bốmẹ chồng .anh ấy đi lm xa .bây giờ tôi nen lmj

Bình luận

  • abahh
    Nên nói chuyện rõ ràng với chồng để tìm ra hướng giải quyết:((