Lm thế nào bây giờ???

Tui muốn xin face của cr nhưng tui ngại lắm. Lm thế nào bây giờ???

Bình luận

  • Haizzz
    Tui đã mò nhiều lần r bạn ah. Tui đã thử đảo tất cả họ và tên..... nhưng ko tìm thấy.
  • ...
    mò đi bạn, mình từng tìm ra inf của một bạn dù chưa gặp bao giờ, thông tin duy nhất mà mình biết là mỗi khuôn mặt thôi vậy mà mình vẫn mò ra trong một đêm, vì vậy cứ cố gắng thì sẽ tìm ra thoi
  • Loan
    Mạnh mẽ xin thoii quan trọng mình phải gây đc ấn tượng