Nghĩ tích cực ??

Làm sao để bớt tự ti, nghĩ tích cực hơn ạ :((

Bình luận

  • Kyn Vũ
    Đảo ngược suy nghĩ lại