nữ 28t đã kết hôn đã có con, buồn chuyện gd muốn ẩn danh trò chuyện cho đỡ buồn

Đơn giản là chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, hôm nay ăn gì, thời tiết, thời sự... k phải chỉ mỗi tâm sự đang buồn vì điều gì cả.

Bình luận