Tình Yêu

Tôi yêu một người mà anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng do gia đình ngăn cấm tôi có nên tiếp tục ko

Bình luận

  • l......
    Sao lại không nên?
  • Ngọc My
    ko nên
  • tên ẩn thâ
    ko