tuổi 22

22 rồi đấy nhưng tôi chẳng có gì trong tay .mọi người có như tôi không.và 1 điều 22 năm qua tôi mong muốn khác khao 1 thứ tình cảm đó là tình mẹ .

Bình luận