yêu hay không

ng cùng giới hôn môi mình có phải là yeu thuong ôm mik nhung lại vi ng khác bỏ roi mik xa lánh mik z ng ta dôi sử z mik xem là j

Bình luận

  • sksk
    Nếu trong thời gian ngắn thì ng ta chỉ muốn trêu đùa với bạn, còn trong thời gian dài, thì có lẽ đã phai mờ tình cảm