yêu, thích và rung động?

thế nào là yêu, thích và rung động? Nó khác nhau ở điểm nào ạ?

Bình luận

  • ABCD
    Yêu là dù người ta làm tổn thương mình tột cùng mình vẫn không bỏ được, 24h người đó trong đầu mình, ngồi vẽ cảnh tương lai có nhau ... Thích vs rung động đôi khi chỉ là qua cách nói chuyện hay vô tình ngkia hành xử như hình mẫu bạn đặt sẵn, có khi qua vài lần nch ăn ý .